Členské příspěvky pro rok 2019

Prosíme všechny členy Klubu Králičího Hopu o zaplacení členských příspěvků pro rok 2019. Příspěvek je třeba zaplatit nejpozději do 20. 12. 2018. Při nezaplacení do uvedeného data automaticky zaniká členství v klubu.

Výše členského příspěvku pro dospělé členy je 200 Kč, pro děti do 18 let 100 Kč.

Číslo účtu KKH: 246 308 486/0300
Do zprávy pro příjemce uvádějte: členský příspěvek 2019.