Kontakt

Český svaz chovatelů, z.s., Klub Králičí Hop
Adresa: Sokolohradská 1043, 583 01 Chotěboř
IČO: 22891099
Právní forma: Pobočný spolek
Číslo účtu: 246 308 486/0300
Výbor klubu
ing. Lada Šípová Krejčová (předsedkyně) – predseda@kralicihop.eu
Petra Molkupová (místopředsedkyně) – mistopredseda@kralicihop.eu
Miloslav Sedláček (jednatel) – jednatel@kralicihop.eu
Miroslava Davidová (pokladník) – pokladnik@kralicihop.eu
Eva Beránková – klubove.predmety@kralicihop.eu
Jana Černá – jana.cerna@kralicihop.eu
Barbora Kohoutová – barbora.kohoutova@kralicihop.eu
Revizní komise
Vítězslav Hajný (předseda)
Petr David
Jindřich Šíp
Registrátor

Monika Davidová – registrator@kralicihop.eu

Správa Výkonnostních průkazů

Petra Molkupová – prukazy@kralicihop.eu

Klubové předměty

Eva Beránková – klubove.predmety@kralicihop.eu

Správa webu a Facebooku

Barbora Kohoutová – web@kralicihop.eu